جمعه, 26 مهر,1398
مدیریت محله / هیات امنای محله

سید محمد سادات حیاط شاهی

دبیر شورایاری و رئیس هیئت امنا

 
   
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 سید محمد سادات حیاط شاهی دبیر شورایاری و رئیس هیئت امنا
2 حسن قاسمی عضو اصلی شورایاری و جانشین - عضو هیئت امنا
3 علیرضا عباسی عضو اصلی شورایاری و رابط - عضو هیئت امنا
4 علیرضا قاسمی عضو اصلی شورایاری و منشی - عضو هیئت امنا
5 محمد علی صالحی ادب عضو اصلی
6 سید امیر سالار سادات حیاط شاهی عضو اصلی
7 مجید نعمت الهی عضو اصلی
8 امیر قربانی عضو علی البدل
9 منا عباسی عضو علی البدل
10 روح الامین هیئت امنا (ائمه جماعت)
11 حامد قاسمی هیئت امنا (نماینده شهرداری ناحیه)
12 اسماعیل توکلی هیئت امنا (سمن ها)
13 محمد مهدی عباسی هیئت امنا (نماینده بسیج)