جمعه, 26 مهر,1398

برنامه کلاس های خانم فرخی

کلاس قیمت (تومان) روز و ساعت استاد
حافظ خوانی 20.000
(4 جلسه)
یکشنبه ها
ساعت 10 تا 12
آقای تهرانی
مثنوی معنوی 10.000
(هر جلسه)
چهارشنبه ها خانم الهی قمشه ای
نقاشی 120.000
(8 جلسه)
شنبه ها آقای موسوی
زبان 100.000
(6 جلسه)
روزهای فرد خانم شهیدی
نقاشی کودکان 60.000
(6 جلسه)
با هماهنگی  خانم صدری
زیور آلات 200.000
(4 جلسه)
با هماهنگی 
شطرنج 90.000
(6 جلسه)
یکشنبه و سه شنبه آقای شاهمیری
موسیقی (دف) 55.000
(4 جلسه)
روزهای فرد آقای باربد